Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης – Πράσινη Ενέργεια

Κτηνοτροφικές Μονάδες

Έργα ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, Μονάδες Βιομάζας

Βιομηχανικές Μονάδες

Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων & Παραγωγή Βιοαερίου

ENVIRONMENTAL CONSULTING

α. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

β. Μελέτες Βιωσιμότητας

 

γ. Προγράμματα Επιδότησης

Διοίκηση

Ευθύμιος Χ. Φερεκίδης

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΜΕΤΟΧΟΣ

Επικοινωνία

Οικονόμου 81, 402 00 Ελασσόνα Λάρισας
Απόλλωνος 8, Τρίκαλα 421 00
Τηλ: 2431 181474, Κινητό: 6982.986.669
E-mail: info@aporipansi.gr, eferekidis@aporipansi.gr